photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


WYKŁADOWCY

sobota 23.07.2016
 Krzysztof Adamczyk

Student VI roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW od dwóch lat interesuje się patologią gołębi. W ramach Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych zajmuje się diagnostyką molekularną chorób wirusowych gołębi. Jest autorem kilku doniesień na Sympozjach SKN. Jego praca pod tytułem ,,Zastosowanie PCR i LAMP do diagnostyki molekularnej zakażeń CoHV-1 u gołębi domowych (Columba livia var. domestica)” została nagrodzona na XLIII Dorobku Kół Naukowych w Warszawie oraz zajęła III miejsce na II Międzynarodowej Konferencji Studentów Weterynarii w Warszawie.

Dr Dorota Chrobak-Chmiel

Od grudnia 2011 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii, Katedry Nauk Przedklinicznych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Moje zainteresowania naukowe związane są głównie z występowaniem i chorobotwórczością gronkowców koagulazo-dodatnich izolowanych od ludzi i zwierząt, w tym szczepów opornych na antybiotyki. Obecnie zajmuję się identyfikacją i charakterystyką szczepów gronkowców wyizolowanych od gołębi. Swoją pasję łączę z wykonywanym zawodem dydaktyka.

Dr Beata Dolka

adiunkt w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Członek Word Veterinary Poultry Association oraz zespołu zajmującego się drobiem w ramach projektu PROHEALTH w Zakładzie Chorób Ptaków, SGGW. Autorka wielu publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych. Interesuje się wirusowymi chorobami gołębi. W pracy doktorskiej zajmowała się oceną skuteczności szczepionek przeciwko influenzie u tego gatunku ptaków. W dorobku cenne są także opracowania poświęcone cirkowirozie i paramyksowirozie.  Aktualnie jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zakażenia ptaków wywoływane przez bakterie z rodzaju Enterococcus.

 Lekarz wet. Andrzej Koralewski

Absolwent Technikum Weterynaryjnego we Wrześni. Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie ( obecnie UWM). Przez ponad 30 lat pracował jako terenowy lekarz weterynarii w Lecznicy dla Zwierząt w Lubominie. Jednocześnie hodował i leczył gołębie. Od 1987 roku należy do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, uczestnicząc we współzawodnictwie lotowym. Obecnie zajmuje się wyłącznie opieką weterynaryjną nad gołębiami. Od ponad dziesięciu lat pisze artykuły na temat zdrowia gołębi do miesięcznika Hodowca Gołębi Pocztowych w ramach stałej kolumny „pogłębiamy wiedzę”. Opracowania te cieszą się dużym zainteresowaniem hodowców przyczyniając się znacząco do podnoszenia poziomu ich wiedzy na temat ochrony zdrowia gołębi. Dr Koralewski jest także cenionym wykładowcą na spotkaniach organizowanych przez związki hodowców. W wolnych chwilach zajmuje się fotografowaniem krajobrazu.

Dr Aleksandra Ledwoń

Od 2006 roku adiunkt w Zakładzie Chorób Ptaków, a od 2013 roku w Zakładzie Patologii Zwierząt Egzotycznych, Laboratoryjnych, Nieudomowionych i Ryb. Praca doktorska dotyczyła zagadnień związanych z mykobakteriozami u papug, późniejsze prace badawcze dotyczą głównie mykobakterioz jak i innych chorób zakaźnych u ptaków. Zajmuje się zarówno kliniką jak i patologią ptaków domowych, nieudomowionych i gołębi.

Dr Pascal Lanneau

W 1997 roku ukończył studia weterynaryjne na Uniwersytecie Ghent w Belgii. Następnie rozpoczął pracę w Moen (Belgia) w praktyce zajmującej się małymi zwierzętami, lecz z biegiem czasu coraz bardziej interesował się i specjalizował w medycynie gołębi pocztowych. Aktualnie ma pod swoją opieką wiele gołębników. Zajmuje się prewencją, diagnostyką, leczeniem oraz konsultowaniem zarówno konkretnych gołębi jak i całych hodowli. Specjalizuje się głównie w reprodukcji gołębi. Jest współwłaścicielem PiGen® (www.pigen.be) – centrum zajmującego się polepszaniem genetycznej jakości gołębi sportowych. Autor wielu artykułów poświęconych problemom gołębi zarówno o tematyce hodowlanej jak i weterynaryjnej. Współautor książki „Vet’s tips for Pigeon fanciers”. Członek „Belgium veterinarians with special interest in pigeon sports”.

Dr Anna Nowaczek

W 2003 r. rozpoczęła studia wyższe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Od 2009 roku pracuje jako asystent w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2015 roku na podstawie dysertacji doktorskiej obejmującej tematykę izolacji i charakterystyki bakteriofagów swoistych dla Escherichia coli oraz Campylobacter spp. izolowanych od drobiu. Obecnie główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje wykorzystanie bakteriofagów swoistych dla bakterii izolowanych od drobiu oraz od innych zwierząt gospodarskich.

 Dr wet. Tomasz Piasecki

Absolwent Technikum Weterynaryjnego w Nowym Targu, w 2000r ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu i rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej z Kliniką; uzyskał tytuły doktora nauk weterynaryjnych i specjalisty w zakresie chorób zwierząt futerkowych oraz chorób drobiu i ptaków ozdobnych. Od 2005r pracuje jako adiunkt w Pracowni Chorób Zwierząt Futerkowych i Egzotycznych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu oraz jako lekarz-specjalista w Przychodni Weterynaryjnej ZWIERZYNIEC. Jest nauczycielem kolejnych pokoleń studentów i lekarzy weterynarii, łącząc szeroką wiedzę z, równie szeroką, praktyką. 

Jego pasją są stomatologia, chirurgia i nowoczesne techniki diagnostyczne oraz hodowla rozmaitych gatunków gryzoni, ptaków i gadów.

Dr Tomasz Stenzel

W 2006r ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, które zaowocowały w 2010 roku obroną pracy doktorskiej dotyczącej praktycznego stosowania immunomodulatorów u gołębi. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Wśród dotychczasowego dorobku naukowego znajdują się liczne prace dotyczące m. in.  patologii gołębi oraz epidemiologii wybranych chorób zakaźnych w populacji tych ptaków, a także publikacje dotyczące immunologii ptaków oraz wybranych zagadnień dotyczących ptaków wolnożyjących. Ponadto autor licznych publikacji w głównej mierze dotyczących patologii gołębi dostępnych w prasie weterynaryjnej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zakażeń cirkowirusem gołębim (PiCV) oraz potencjalnymi możliwościami zwalczania i zapobiegania YPDS. Aktualnie prowadzi badania nad immunologią zakażeń PiCV u gołębi. Poza pracą naukową zajmuje się również leczeniem gołębi i innych ptaków domowych.

Profesor Piotr Szeleszczuk

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest kierownikiem Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej i Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor blisko 700 publikacji naukowych w tym ponad 100 poświęconych patologii gołębi. Wykonane w zakresie kolumbopatologii badania obejmowały najbardziej ważkie problemy praktyczne i dotyczyły między innymi paramyksowirozy (opis pierwszych przypadków w kraju, opracowanie zasad immunoprofilaktyki), terapii salmonellozy, występowania chorób pasożytniczych i innych chorób wirusowych. Prof. Szeleszczuk specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu oraz ptaków domowych i gołębi. Jego nazwisko – jako międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, jest często wiązane z serodiagnostyką chorób drobiu. Również od kilka lat realizuje projekt ” WAMSER- Warszawa Akademia zastosowań monitoringu serologicznego w epidemiologii weterynaryjnej.” Jest pomysłodawcą i współrealizatorem projektu „Eimeriana Avia”. Pasją Profesora Szeleszczuka od początku kariery zawodowej jest kolumbopatologia. Od blisko 40 lat kontynuuje zapoczątkowane na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przez Panią Profesor Wandę Barbarę Borzemską, działania na rzecz weterynaryjnej opieki nad gołębiami w Polsce. Jego autorski projekt nieformalnego Klubu Kolumbopatologów Polskich skupił grono wybitnych krajowych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia gołębi, spotykających się cyklicznie na odbywających się od 2008, zlotach kolumbopatologów. Od ponad 10 lat jest polskim przedstawicielem w Komisji Weterynaryjno-Naukowej Federation Columbophile Internationale.

 Dr Lydia Teske

W 2008 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2013 roku na podstawie rozprawy doktorskiej mającej na celu przedstawienie możliwości szerzenia się istotnych czynników chorobotwórczych występujących u gołębi i ludzi w Niemczech, prowadząc bardzo szeroko zakrojone badania epidemiologiczne w populacji gołębi pocztowych. Od tego czasu zajmuje się próbą rozwikłania etiologii syndromu chorobowego młodych gołębi (YPDS – young pigeon disease syndrome). Prowadzi również inne badania dotyczące patologii gołębi, między innymi przedstawiła opis kliniki zakażenia E. cecorum u tych ptaków. Aktualnie jest pracownikiem naukowym  w Klinice Chorób Drobiu na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze.

Dr. Taras Vira

ukończył technikum weterynaryjnie 1989 roku. W roku 1995 uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Akademii Medycyny Weterynaryjnej im. S. Grzyckiego we Lwowie. W latach 1995 – 1999 pracowal w Ukrainskiej Państwowej Służbie Weterynaryjnej. Następnie prowadził własną praktykę, a od 2006 roku do dziś prowadzi prywatny specjalistyczny gabinet weterynaryjny w mieście Czerwonogród w obwodzie Lwowskim. Jako jeden z pierwszych lekarzy weterynarii w swoim kraju zaczął zajmować się chorobami głębi.

Dr Anna Woźniak-Biel,

adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych oraz chorób zwierząt futerkowych. Prowadzi zajęcia z chorób ptaków ozdobnych oraz gołębi na studiach polsko- i anglojęzycznych, jest kierownikiem przedmiotu „Choroby gołębi”. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Specjalizacyjnych „Choroby Drobiu i Ptaków Ozdobnych”.


Brak komentarza

Brak komentarza.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zamieszczone zdjęcia w serwisie chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez zgody autora jest zabronione

Szanowni Państwo,

Strona kolumbopatolodzy.org.pl będzie wygaszona. W związku z powstaniem polskiego oddziału IVPA zapraszamy na nową stronę znajdującą się pod adresem ivpa.pl

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Powered by WordPress Popup