photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10

Badania genetyczne gołębi

poniedziałek 18.05.2020
 

Laboratorium Genetyki Molekularnej Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt jest jednym z laboratoriów Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Laboratorium LGM jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji z wdrożonym systemem zarządzania jakością, wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres akredytacji obejmuje „Identyfikację osobniczą gołębi w multipleksowych systemach STR”.

 

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia gołębi stosowany jest zestaw 16 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG – International Society for Animal Genetics): CliμD01, CliμD11, CliμD16, CliμD17, CliμD19, CliμD35, CliμT02, CliμT13, CliμT17, CliμT43, PIGN4, PIGN57, PIGN10, PIGN12, PIGN15, PIGN26. Do ustalenia płci wykorzystywany jest marker CHD.

 

W ramach usługi badawczej, dla gołębi oferujemy:

  • ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
  • badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców),
  • badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice),
  • ustalenie płci u młodych gołębi.

 

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: wyrwanych z dutką piór, krwi, śladów krwi, wymazów z dzioba lub innych tkanek.

Dokładność genotypowania prowadzona w laboratorium standaryzowana jest w międzynarodowych testach biegłości, a  uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat jest uznawany na całym świecie

Zgodnie z decyzją towarzystwa ISAG, Laboratorium Genetyki Molekularnej otrzymało status Duty LAB i będzie organizatorem międzynarodowych testów biegłości ISAG dla kontroli pochodzenia gołębi w latach 2020-2022.

Elektroforogram DNA gołębia (markery mikrosatelitarne wykorzystywane do ustalenia unikatowego dla każdego osobnika profilu DNA).

Więcej informacji na stronie internetowej: http://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/golebie

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

mgr inż. Angelika Podbielska

angelika.podbielska@izoo.krakow.pl
tel. 666 081 372

dr hab. Anna Radko, prof. IZ

anna.radko@izoo.krakow.pl
tel. 666 081 306


Punkty edukacyjne

poniedziałek 10.02.2020

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przyznała naszemu Kongresowi 35 punktów edukacyjnych !


Zgłaszanie abstraktów

poniedziałek 27.01.2020

Osoby zainteresowane prezentowaniem prac, proszone są o nadesłanie tekstu opracowań  do publikacji wg podanych wymogów do dnia 15 lutego  2020 r. Prace mogą dotyczyć wszystkich obszarów weterynarii, jednak w każdym przypadku materiałem badawczym musi być gołąb domowy (Columba livia f. domestica). Prace będą oceniane i kwalifikowane do druku przez Organizatorów. Wybrane prace będą zakwalifikowane do prezentacji. Czas na przedstawienie pracy wynosić będzie  15 minut + 5 minut na dyskusję. Wpisowe dla pierwszego Autora pracy zakwalifikowanej do prezentacji jest niższe o 50 %.


1 Kongres IVPA pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii

wtorek 14.01.2020

Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że Główny Lekarz Weterynarii, Pan dr lek. wet. Bogdan Konopka przychylając się do prośby Organizatorów objął patronatem honorowym I Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Patologów Gołębi. Jest to dla nas powód do dumy i potwierdzenie, że najwyższe władze weterynaryjne doceniają znaczenie naszego spotkania w podnoszeniu profesjonalizmu lekarzy praktyków!

 


Następna strona »

Copyright © 2009 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej. -Logowanie -Kontakt z adminem - Twoje IP:

Wszelkie znaki graficzne użyte w serwisie stanowią własność odpowiednich instytucji i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zamieszczone zdjęcia w serwisie chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez zgody autora jest zabronione

Szanowni Państwo,

Strona kolumbopatolodzy.org.pl będzie wygaszona. W związku z powstaniem polskiego oddziału IVPA zapraszamy na nową stronę znajdującą się pod adresem ivpa.pl

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Powered by WordPress Popup